Hvorfor eksisterer vi som klinik:

  • Diagnostisere tandlægefaglige sygdomme, skader og symptomer fra tænder, tandkød, kæbeled og kæbeledsmuskler og behandle det efter bedste evne i en atmosfære, som skaber tryghed for patienter og medarbejdere. I de tilfælde hvor diagnostik og behandlingsbehov stiller specielle krav, henvises til vores samarbejdspartnere, der har speciale indenfor de enkelte områder.

Hvordan opfører vi os overfor hinanden og patienten:

  • Gør os umage hver dag med at lave de ydelser og behandlinger, som patienten har behov for, og er indstillet på at få lavet.
  • Informerer patienten i et tydeligt og empatisk sprog om, hvilke behandlingsbehov, prognose og behandlingsmuligheder der er.
  • En rummelig tilgang til hinanden og vores patienter, så patienter og medarbejdere føler sig set og værdsat.
  • Alle patienter behandles som individuelle personer.

Hvad laver vi:

  • Laver tandlægefaglige behandlinger, som opfylder den enkeltes behov, og følger de til enhver tid almindelige forskrifter.

Samfundsmæssigt ansvar

  • Hvis vi af det offentlige system kontaktes vedrørende en tidsbegrænset arbejdsmæssigt tilknytning af borgere i jobtræning grundet fysiske eller psykiske problemer, vil vi tage det op til grundig overvejelse i hvert enkelt tilfælde. I fællesskab vil klinikkens medarbejdere vurdere om det er muligt.

GemGem